Rapportal

Rapportal.nl

Het digitale rapportagesysteem voor het basisonderwijs!

Rapportal is een online service waarin u de rapportage van uw leerlingen kunt bijhouden, bekijken en afdrukken waar en wanneer u dat wilt.

Het enige dat u hiervoor nodig heeft is een internet verbinding.


Rapportal is ontwikkeld door basisschoolleerkrachten en het concept is ontstaan op de werkvloer. Simpel en praktisch!


Wij beseffen dat u als basisschool een unieke identiteit wilt uitstralen.

Dus wij laten het ontwerpen van het rapport aan u over.

Wij zorgen er voor dat het uiteindelijke ontwerp digitaal beschikbaar komt.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen!

Vera Postmus en Joop van Baalen

Leerkrachten en redactie van Rapportal

Rapportal wordt optimaal weergegeven in de gratis browsers: